spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramas - 360-degree panoramas  de  en  nb  Spitsbergen Shop  
pfeil THE Spitsbergen guidebook pfeil
Marker
Home

Daily Archives: 10. August 2022 − News & Stories


Nor­thwest Spits­ber­gen – 10th August 2022

Nord­ves­th­jør­nest av Spits­ber­gen er et vel­dig vak­kert og variert områ­de, med man­ge spen­nen­de steder som man kan besøke. Været var litt grått men ellers fullt på vår side, og der­med ble det en vel­dig opp­le­vel­ses­rik dag. Vi begyn­te med en flott fot­tur på Dan­s­køya og så besøk­te vi noen hval­ros­ser på Ams­ter­damøya, ved siden av gam­le spek­kov­ner fra hval­fangst­tiden i Smee­ren­burg. Så til­ba­ke til Dan­s­køya. Det var en del stein­kob­be der på fjæ­re­st­ei­ne­ne, og ikke langt der­fra lig­ger fort­satt kul­tur­min­ner fra Andrée og Well­man sine nord­pol­fer­der i Vir­go­ham­na. På turen vide­re nord­o­ver gjor­de vi en avs­tik­ker inn i den utro­lig vak­re Fuglefjor­den. For en flott dag!

Gal­lery – Nor­thwest Spits­ber­gen – 10th August 2022

Click on thumb­nail to open an enlar­ged ver­si­on of the spe­ci­fic pho­to.

Back

News-Listing live generated at 2024/April/23 at 20:18:09 Uhr (GMT+1)
css.php